บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อนุเคราะเครื่องปรับอากาศ ห้องธุรการคดี สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานนั้น