ทำบุญโกดัง สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คลอง12)

วันที่ 22 กันยายน 2565 คุณสุทัส ชุมศรี นำพนักงาน สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำบุญบวงสรวง​ปู่ท้าวมหาพรหม​ เลี้ยงพระเพลที่โกดังคลอง 12