02-9429962

©Sarathat Engineering Co.,Ltd. 2021 All Rights Reserved by Devcode Studio

CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • งาน CSR ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งปะเทศไทย
  25 พฤศจิกายน 2022

  งาน CSR ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งปะเทศไทย

  งาน CSR ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งปะเทศไทย คุณภัคภร หมื่น…

 • งานบุญกฐิน 2565 วัดถ้ำโบส
  25 พฤศจิกายน 2022

  งานบุญกฐิน 2565 วัดถ้ำโบส

  งานบุญกฐิน 2565 วัดถ้าโบสญาวส ทีมงานบริษัท สรธัช เ…

 • ทำบุญโกดัง สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คลอง12)
  25 พฤศจิกายน 2022

  ทำบุญโกดัง สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คลอง12)

  ทำบุญโกดัง สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (คลอง12) วัน…

 • เจ้าภาพร่วมทำบุญ คณะกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส จ.ลพบุรี ปี 2564
  14 พฤศจิกายน 2021

  เจ้าภาพร่วมทำบุญ คณะกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส จ.ลพบุรี ปี 2564

 • เจ้าภาพร่วมทำบุญ คณะกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส จ.ลพบุรี
  31 ตุลาคม 2020

  เจ้าภาพร่วมทำบุญ คณะกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส จ.ลพบุรี

 • WE ARE ACTIVE @ แสมสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ
  31 ตุลาคม 2019

  WE ARE ACTIVE @ แสมสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ

  บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับผู้บริหาร…

 • อบรมหลักสูตรซ้อมหนีไฟ
  26 มิถุนายน 2019

  อบรมหลักสูตรซ้อมหนีไฟ