บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร 100 ชีวิต จัดกิจกรรม WE ARE ACTIVE ในวันที่ 31 ตุลาคม 2019 เก็บขยะชายหาด @ แสมสาร ฐานทัพเรือสัตหีบ รณรงค์เพื่อการรักษาความสะอาดชายหาด เป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์และส่งคืนสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคม นี่คือที่มาของกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และทำกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดย บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยรักษาภูมิทัศน์ชายหาดให้สวยงาม ลดภาวะมลพิษต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย